vrijdag 8 juni 2018

Inhuldiging schooltuin

Op 6 juni  werd onze schooltuin officieel ingehuldigd. De leerlingen van het tweede waren allemaal heel fier om hun project voor te mogen stellen aan iedereen. Ze zongen ook hun schooltuinlied en juf Karen knipte het lint door. Veel tuinplezier.

Sportdag

Onze jaarlijkse sportdag werd weer een groot succes. De leerlingen konden hun hartje weer ophalen tijdens de verschillende sporten.
Sportieve groeten uit het tweede !

vrijdag 30 maart 2018

Lopen voor Oeganda

Vandaag werd weer eens duidelijk hoe sportief onze leerlingen zijn. Tijdens de sponsorloop liepen onze leerlingen de ziel uit hun lijf. Sommigen wisten van geen ophouden. Weer een knappe prestatie.