vrijdag 8 juni 2018

Inhuldiging schooltuin

Op 6 juni  werd onze schooltuin officieel ingehuldigd. De leerlingen van het tweede waren allemaal heel fier om hun project voor te mogen stellen aan iedereen. Ze zongen ook hun schooltuinlied en juf Karen knipte het lint door. Veel tuinplezier.